www.noveszm.sk
Okná a dvere

Vedenie účtovníctva

Firma K-MANIP,s.r.o. sa už 21 rokov venuje vedeniu jednoduchého aj podvojného účtovníctva. Ponúkame ucelený servis súvisiaci s Vašim podnikaním od spracovania mesačných miezd po vedenie kompletnej agendy Vášho účtovníctva.