www.noveszm.sk
Okná a dvere

Montáže

Montáže vykonávajú montážnici s dlhoročnými skúsenosťami v obore. V prípade potreby vykonajú aj murárske vysprávky podľa Vašich požiadaviek. Dovoľujeme si upozorniť potencionálnych zákazníkov na novú STN, ktorá nariaďuje osadenie okien s použitím paropriepustných pások. Pokiaľ zákazník nepožaduje použitie týchto pások, bude mu vyhovené, je však potrebné podpísať doluuvedený text:        

                                                                                                                                                                                                                          Zákazník súhlasí s montážou bez použitia materiálov na utesnenie špáry. ( Paropriepustné pásky ).Bol oboznámený s normou 73 3134 - "Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budov". Uvedomuje si možné riziká súvisiace s nedodržaním tejto normy.

V prípade osadenia okien a dverí na paropriepustné pásky používame výrobky od špičkového dodávateľa - Tremco Illbruck. Na každú montáž použijeme pásky vhodné priamo na uvedenú stavbu podľa doporučenia výrobcu. O výhodách tejto montáže a všetkých produktoch sa dozviete viac na stránke www.tremco-illbruck.sk.